Είστε εδώ

Χειμωνάς Γιώργος, «Αφιέρωση», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 474-475