Είστε εδώ

«Μυτιλήνη. Μυστεγνά 1979 [Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 473