Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στο σπίτι του Γ. Θεοτοκά, 1963, Κατσίμπαλης, Ελύτης, Σεφέρης, Εμπειρίκος», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 419