Είστε εδώ

Εμπειρίκος Ανδρέας, «Άνδρος, 1955 [Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 416