Είστε εδώ

Εμπειρίκος Ανδρέας, «Πάρος, 1954 [Φωτογραφίες του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 406