Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «[Χειρόγραφο και σχέδιο του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 409