Είστε εδώ

Χουλιάρας Γιώργος, «Αινίγματα της ποίησης του Οδ. Ελύτη (Στη ρότα του Μικρού Ναυτίλου)», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 401-405, 407-408, 410-411