Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Οδυσσέας Ελύτης] Μαθητής στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών. Κέρκυρα 1937», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 320