Είστε εδώ

Δημηρούλης Δημήτρης, «Το άξιον της ιστορίας και το εστί της ρητορικής. Κριτική φαντασία σε τοπίο ελληνικό», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 314-319, 321-326, 328-334