Είστε εδώ

«Μεγάλο Πεύκο, 1936 [Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 313