Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Κήπος στην Ερέτρια (Σχέδιο, 1966)», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 308