Είστε εδώ

«Με τον Ανδρέα Εμπειρίκο στη Μυτιλήνη (1935) [Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 301