Είστε εδώ

«[Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη] 20 ετών στην Αθήνα», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 266