Είστε εδώ

«[Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη] Σπέτσες 1921», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 264