Είστε εδώ

«Βουλιαγμένη, 1934 [Φωτογραφία του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 266