Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στο Bad Neuheim της Γερμανίας. 1923», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 264