Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η οικογένεια Αλεπουδέλη στο Bad Neuheim της Γερμανίας το 1923. Αριστερά ο Οδυσσέας», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 263