Είστε εδώ

«[Φωτογραφία του Ελύτη] Με ναυτικά σε ηλικία 6 ετών», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 262