Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η μητέρα του [Οδυσσέα Ελύτη] Μαρία, το γένος Βρανά στην Κρήτη. 1910», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 262