Είστε εδώ

Δασκαλόπουλος Δημήτρης, «Χρονολόγιο Οδυσσέα Ελύτη (1911-1986)», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 261-280