Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «[Χειρόγραφο του Οδυσσέα Ελύτη]», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 260