Είστε εδώ

«Υπόμνημα. Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη», Χάρτης, τχ. 21-23 (Νοέμβριος 1986), σ. 259