Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Κείμενα. Ποιήματα: Ο καλύτερος ποιητής της Αλεξάνδρειας», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 194