Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Κείμενα. Ποιήματα: Μοντέλο του 1880», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 193