Είστε εδώ

Χαραλαμπίδης Κυριάκος, «Κείμενα. Ποιήματα: Νυχτερινή περιπολία», Χάρτης, τχ. 20 (Ιούλιος 1986), σ. 195