Είστε εδώ

Βακαλό Ελένη, «Τέχνες. Φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα. Τάσεις στην έκφραση: Υπερρεαλισμός (αποσπάσματα)», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 342-347