Είστε εδώ

Βακαλό Γιώργος, «Από ποίημα του Alain Fournier», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 343