Είστε εδώ

«Έργα του Στραβίνσκι», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 341