Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «Στίγματα. Το δελφινάριο», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 11-12