Είστε εδώ

Μοσχονάς Εμμανουήλ Ι., «Στίγματα. Ο άταφος νεκρός», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 12-13