Είστε εδώ

Πεντζίκης Γρηγόρης, «[Γυναίκα στη γύμνια της]», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 119