Είστε εδώ

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Η Γλυκερία», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 117-118