Είστε εδώ

Καρούζος Νίκος Δ., «Το τέλος του περιστατικού με τα ινδάλματα», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 114-115