Είστε εδώ

Χέλμης Κωνσταντίνος, «Ποίημα», Τραμ, τχ. 5 (Απρίλης 1972), σ. 113