Είστε εδώ

Μεκάσης Γιάννης, «Ένας υπνοβάτης», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 69