Είστε εδώ

Αντωνόπουλος Ηλίας, «Εαρινή πυροβολαρχία», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 67-68