Είστε εδώ

Lennon John, «Randolf's Party/Το πάρτι του Ροδόλφου», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 70-71