Είστε εδώ

Λαλάτσης Γιάννης, «Ο ναυαγοσώστης», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 64-65