Είστε εδώ

«Βυζαντινές εικόνες, Κώστας Τσιλσαβίδης», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 66