Είστε εδώ

Bratu Ileana, «Ο Κοσμικός καβαλάρης», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 63