Είστε εδώ

Ηλιόπουλος Βασίλης, «Άρχισε να γυρίζει», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 62-63