Είστε εδώ

Griffin Rick, «Why don't we do it in the road?», Τραμ, τχ. 3-4 (Φλεβάρης 1972), σ. 60-61