Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «[Σχέδιο]», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 32