Είστε εδώ

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, «Ο γύρος του θανάτου», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 33-34