Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «[Ποίημα]», Τραμ, τχ. 2 (Δεκέμβρης 1971), σ. 32