Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «16 [Quand j' étais petit]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 143, 145