Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «17 [Το ψάρι]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 144