Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «16 [Όταν ήμουν μικρός]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 142, 144