Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «7 [Elle dormait lointaine sur l' icône]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 141, 143