Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «3 [Tous les matins, me réveillant malade]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 141